Ako voliť zo zahraničia - Voľby 2020

stručný návod

Ak ste nepodali žiadosť o voľbu poštou do 10.1.2020 23:59, nemôžete voliť poštou.Kto môže voliť zo zahraničia?

Voliť zo zahraničia môžete, ak spĺňate obidve nasledujúce podmienky:

  1. Ste občanom / občiankou Slovenskej republiky.
  2. V deň volieb (29.2.2019) budete mať aspoň 18 rokov.
  3. Podali ste si žiadosť o voľbu poštou do 10.1.2020 23:59.

Voliť môžete, aj keď nemáte trvalý pobyt na území SR!Ako voliť zo zahraničia?

Voliť zo zahraničia vo voľbách do NR SR môžete jedine poštou. Sú to jediné voľby, v ktorých majú občania SR možnosť voliť zo zahraničia. Ak chcete mať možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách, podpíšte online petíciu Srdcom doma za možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách organizovaných na území SR.

Je možné voliť na veľvyslanectvách?

Voliť zo zahraničia nie je možné na veľvyslanectvách / ambasádach / zastupiteľských úradoch. Aj keď túto možnosť majú občania väčšiny krajín EÚ, doterajší poslanci NR SR ju našim občanom neumožnili.Môžem voliť na Slovensku, ak žijem v zahraničí?

Každý občan/občianka nad 18 rokov môže voliť, avšak na území SR len ten/tá, ktorý/ktorá má trvalý pobyt v SR. Ak je to aj Váš prípad a v čase volieb budete v mieste trvalého pobytu, nemusíte o nič žiadať. Jednoducho sa v deň volieb dostavíte do svojej volebnej miestnosti s občianskym preukazom (cestovný pas nestačí). Ak máte trvalý pobyt v SR, chcete voliť na území SR, ale mimo miesta trvalého pobytu, požiadajte o hlasovací preukaz - začnite kliknutím na modré tlačidlo nižšie

Požiadať o hlasovací preukaz*

*Dáta, ktoré zadávate do formulára nespracúvame. Ak si chcete byť istí, odpojte sa pri vypĺňaní formulára od internetu. Použitím aplikácie súhlasíte so spracovaním štatistiky návštevnosti prostredníctvom služby Google Analytics.Ako voliť poštou zo zahraničia - postup

  1. Riaďte sa pokynmi, ktoré budú v zásielke.
  2. Z hlasovacích lístkov yberiete jeden hlasovací lístok, zakrúžkujete čísla najviac 4 kandidátov.
  3. Hlasovací lístok vložíte do obálky opatrenej reliéfnou pečiatkou (obálku nájdete v zásielke) a zalepte ju.
  4. Obálku s hlasovacím lístkom vložte do návratovej obálky, ktorú ste tiež dostali v zásielke. Tá má na sebe už adresu úradu a na mieste spiatočnej adresy je vaše meno a slová: "Election by mail"
  5. A nakoniec - doručte obálku na adresu na obálke. Zákon neprikazuje obálku poslať poštou. Hovorí o doručení. Môžete ju doručiť kuriérom, alebo aj osobne. Doručiť ju však musíte najpozdejšie deň pred voľbami, teda 28.2.2020.

Viac na stránkach MV SR.