Ako voliť poštou zo zahraničia v r. 2023

(stručný návod)Pozor! Pravidlá pre voľbu poštou sa zmenili!

Predčasné voľby sa uskutočnia 30.9.2023.Časté otázky


Spustí Srdcom doma opäť aplikáciu pre podanie žiadosti o voľbu poštou?

Nie, v týchto voľbách už nebude potrebná naša aplikácia. MV SR spustí vlastnú.Kto môže voliť zo zahraničia?

Voliť zo zahraničia môžete, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 1. Ste občanom / občiankou Slovenskej republiky.
 2. V deň volieb (30.9.2023) budete mať aspoň 18 rokov.
 3. Odošlete žiadosť 52 dní predo dňom konania volieb.

Voliť poštou môžete, aj v prípade, že nemáte trvalý pobyt na území SR!Nie je možné voliť na veľvyslanectvách?

NIE, voliť nie je možné na veľvyslanectvách / ambasádach / zastupiteľských úradoch. Aj keď túto možnosť majú občania väčšiny krajín EÚ, doterajší poslanci NR SR ju našim občanom neumožnili.Môžem voliť na Slovensku, ak nemám v SR trvalý pobyt?

NIE, ak nemáte trvalý pobyt na území SR, môžete voliť len poštou zo zahraničia.Ako voliť poštou zo zahraničia.

Návod pre voličov

 • Podať žiadosť o voľbu poštou musíte najpozdejšie 52 dní pred termínom konania volieb a to:
  1. Elektronicky:
   • Prostredníctvom aplikácie MV SR, ktorá ešte len vznikne.
   • Prostredníctvom slovensko.sk, portálu verejnej správy.

   Elektronické podanie vám umožní:

   • Sledovať vybavenie žiadosti.
   • Zrušiť žiadosť o voľbu poštou.
   • Znovupožiadať o zaslanie materiálov, ak sa ministerstvu prvá zásielka vrátila ako nedoručená.
   Pri elektronickom podaní nedostanete z MV SR hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si stiahnete z webu MV SR (zatiaľ neboli zverejnené).

  2. Písomne - poštou
  3. Pri takom podaní dostanete z MV SR hlasovacie lístky aj obálky.

   Žiadosť posielate priamo na MV SR. K žiadosti priložte aj kópiu občianskeho preukazu, alebo kópiu pasu.

 • V minulosti komunikovali voliči s obcami a mestami, ak mali trvalý pobyt v SR. Po novom komunikujete priamo s MV SR.
 • V žiadosti musíte uviesť adresu v zahraničí, kam vám MV SR pošle volebné materiály. Môže to byť napr. P.O.Box na pošte.
 • MV SR najpozdejšie 40 dní pred voľbami pošle volebné materiály voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou.
 • Ako voliť
  1. Volič dostane z MV SR dve obálky: obálku s pečiatkou MV SR a návratovú obálku.
  2. Hlasovací lístok volič vloží do obálky s pečiatkou MV SR.
  3. Obálku s pečiatkou volič vloží do návratovej obálky.
  4. Návratovú obálku posiela volič na vlastné náklady na adresu MV SR.

Počnúc voľbami 2023 budú všetky hlasy spočítané v okrskoch, ktoré sú vyhradené voľbe poštou. Vo voľbách 2023 tak poprvý krát zistíme, či voliči v zahraničí volia výrazne inak ako voliči na území Slovenska.Mobilizačné video k voľbám do NR SR 2020
(pozor, pravidlá sa vo voľbách v r. 2023 zmenili):