Srdcom doma občianske združenie

Mohol to urobiť ktokoľvek a tak sme to urobili my.Kto sme

Sme združením občanov SR, prevažne pôsobiacich v zahraničí. Zaujímame sa o dianie na Slovensku a chceme využiť svoje schopnosti a znalosti nadobudnuté v zahraničí v prospech pozitívnej zmeny v SR.Naše hodnoty

 1. Sme spolok nezávislý na politických stranách.
 2. Uznávame liberálnu parlamentnú demokraciu a právny štát na Slovensku.
 3. Pomáhame budovať občiansku spoločnosť na Slovensku.
 4. Sme solidárni s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc a sami si pomôcť nedokážu.
 5. Sme slušní, rešpektujeme ľudskú dôstojnosť, rovnosť, ľudské práva, toleranciu a ľudskú rozmanitosť.
 6. Vedieme otvorený dialóg a bojujeme proti predsudkom.
 7. Podporujeme pozitívne zmeny na Slovensku v prospech jeho obyvateľov aj cestou zapájania občanov v emigrácii.


Vízia Srdcom doma

Slovensko, ktoré umožňuje a podporuje participáciu na veciach verejných občanom doma i v zahraničí a využíva skúsenosti a znalosti občanov, ktoré nadobudli v zahraničí bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.Misia Srdcom doma

Životná skúsenosť v cudzine je dobrým predpokladom pre nestranné porovnávanie. Každý, kto mal možnosť navštíviť rôzne krajiny a zažiť fungovanie štátnych inštitúcií v cudzine, má možnosť objektívnejšie hodnotiť fungovanie štátu na Slovensku. Aktivizujeme občanov v zahraničí pre účasť na voľbách a zapájanie sa do vecí verejných na Slovensku. Presadzujeme zmenu volebnej legislatívy. Slovenská republika musí umožniť občanom, ktorí sú oprávnení voliť na Slovensku, aby toto svoje ústavné právo uplatnili aj v prípade, že sú v čase volieb v zahraničí a to vo všetkých voľbách.Zvyšujeme účasť na voľbách zo zahraničia

Vo voľbách do NR SR v r. 2020 volilo 48 925 voličov poštou t.j. 2,8 krát viac ako v r. 2016. Hlasy zo zahraničia predstavovali tentokrát 1,67% všetkých platných hlasov. Voliči zo zahraničia poslali politikom jasný odkaz, že s občanmi v zahraničí je potrebné počítať.Po SMERe a HLASe zablokovala rozšírenie voľby poštou aj strana SME RODINA.

Tri zo štyroch strán Vlády SR sa pred voľbami jednoznačne vyjadrili za rozšírenie voľby zo zahraničia na všetky voľby a za zavedenie volieb poštou aj na území SR. Napriek tomu Vláda I. Matoviča ani E. Hegera sľub nedodržala. Rozšírenie voľby poštou aspoň na prezidentské voľby sa nepodaril kvôli odmietavému stanovisku na úpravu Ústavy SR zo strany Sme rodina. Tá rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia dlhodobo odmieta.Uľahčenie možnosti voliť poštou.

Okrem toho, že dlhodobo požadujeme rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách, navrhli sme niekoľko opatrení pre zvýšenie bezpečnosti a uľahčenie volebného procesu voličom využívajúcim voľbu poštou. MV SR ich zapracovalo a NR SR ich v roku 2020 schválila. Ide napr. o zavedenie aplikácie pre podanie žiadosti, možnost sledovať vybavenie žiadosti, prenos vybavovania žiadostí z obcí na MV SR, možnosť zrušiť žiadosť, možnosť vytlačiť si hlasovací lístok stiahnutý z webu MV SR. prvý krát budú tieto možnosti k dispozícii vo voľbách do NR SR v r. 2023.Najbližšie ciele.

Dňa 30.9.2023 sa uskutočnia predčasné voľby do NR SR. Srdcom doma o.z. pripravuje mobilizačnú kampaň pre účasť voličov v zahraničí a využitie možnosti voliť poštou. Naším ceiľom je zdvojnásobiť volebnú účasť zo zahraničia na 100.000 hlasov. Chcete pomôcť? Napíšte nám na info@srdcomdoma.sk, alebo nás kontaktujte cez sociálne siete.Ciele občianskeho združenia - úryvok zo stanov

 1. Zvyšovanie angažovanosti občanov, vrátane občanov žijúcich, študujúcich, pôsobiacich v zahraničí, o veci verejné. Využívanie ich znalostí, poznatkov, skúseností k pozitívnym zmenám v spoločnosti.
 2. Príprava a realizácia vzdelávacích aktivít (diskusie, prednášky, semináre, krúžková činnosť, zhromaždenia).
 3. Organizácia kultúrnych, občianskych a spoločenských aktivít a podujatí.
 4. Realizácia osvetovej činnosti a publikačná činnosť.


Mobilizačné video k voľbe poštou zo zahraničia.

O voľbu poštou bolo možné požiadať do 10.1.2020.