Srdcom doma občianske združenie

Mohol to urobiť ktokoľvek a tak sme to urobili my.Kto sme

Sme združením občanov SR, prevažne pôsobiacich v zahraničí. Zaujímame sa o dianie na Slovensku a chceme využiť svoje schopnosti a znalosti nadobudnuté v zahraničí v prospech pozitívnej zmeny v SR.Naše hodnoty

 1. Sme spolok nezávislý na politických stranách.
 2. Uznávame liberálnu parlamentnú demokraciu a právny štát na Slovensku.
 3. Pomáhame budovať občiansku spoločnosť na Slovensku.
 4. Sme solidárni s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc a sami si pomôcť nedokážu.
 5. Sme slušní, rešpektujeme ľudskú dôstojnosť, rovnosť, ľudské práva, toleranciu a ľudskú rozmanitosť.
 6. Vedieme otvorený dialóg a bojujeme proti predsudkom.
 7. Podporujeme pozitívne zmeny na Slovensku v prospech jeho obyvateľov aj cestou zapájania občanov v emigrácii.


Vízia Srdcom doma

Slovensko, ktoré umožňuje a podporuje participáciu na veciach verejných občanom doma i v zahraničí a využíva skúsenosti a znalosti občanov, ktoré nadobudli v zahraničí bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.Misia Srdcom doma

Životná skúsenosť v cudzine je dobrým predpokladom pre nestranné porovnávanie. Každý, kto mal možnosť navštíviť rôzne krajiny a zažiť fungovanie štátnych inštitúcií v cudzine, má možnosť objektívnejšie hodnotiť fungovanie štátu na Slovensku. Aktivizujeme občanov v zahraničí pre účasť na voľbách a zapájanie sa do vecí verejných na Slovensku. Presadzujeme zmenu volebnej legislatívy. Slovenská republika musí umožniť občanom, ktorí sú oprávnení voliť na Slovensku, aby toto svoje ústavné právo uplatnili aj v prípade, že sú v čase volieb v zahraničí a to vo všetkých voľbách.Zvyšujeme účasť na voľbách zo zahraničia

Vo voľbách do NR SR v r. 2020 volilo 48 925 voličov poštou t.j. 2,8 krát viac ako v r. 2016. Hlasy zo zahraničia predstavovali tentokrát 1,67% všetkých platných hlasov. Voliči zo zahraničia poslali politikom jasný odkaz, že s občanmi v zahraničí je potrebné počítať.Najbližší cieľ

Tri zo štyroch strán Vlády SR sa pred voľbami jednoznačne vyjadrili za rozšírenie voľby zo zahraničia na všetky voľby a za zavedenie volieb poštou aj na území SR. Do programového vyhlásenia sa však dostala len formulácia o zavedení elektronických volieb aj to s podmienkou, ak vláda zváži bezpečnostné riziká. Preto popri zvažovaní bezpečnostných rizík u elektronických volieb musí MV SR pripraviť takú zmenu volebnej legislatívy, ktorá umožní voľbu zo zahraničia vo všetkých voľbách - napr. poštou s využitím ambasád. Času nie je veľa - už v roku 2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do samospráv obcí.Ciele občianskeho združenia - úryvok zo stanov

 1. Zvyšovanie angažovanosti občanov, vrátane občanov žijúcich, študujúcich, pôsobiacich v zahraničí, o veci verejné. Využívanie ich znalostí, poznatkov, skúseností k pozitívnym zmenám v spoločnosti.
 2. Príprava a realizácia vzdelávacích aktivít (diskusie, prednášky, semináre, krúžková činnosť, zhromaždenia).
 3. Organizácia kultúrnych, občianskych a spoločenských aktivít a podujatí.
 4. Realizácia osvetovej činnosti a publikačná činnosť.


Mobilizačné video k voľbe poštou zo zahraničia.

O voľbu poštou bolo možné požiadať do 10.1.2020.